Actualités

LE SALON D’AUTOMNE

Chronique Ukraine #5 #6 #7 #8


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #05
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-05_VS_2023-02-01
Title: “Levitation 2”, 2018; canvas, oil, 190 x 190 cm
Artist: Victor Sydorenko
Born: Taldy- Kurgan, Kazakhstan, USSR ; 1953-12-31*
City: Kyiv, Ukraine
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:
Віктор Сидоренко… – художник, куратор, викладач, творець різноманітних об’єктів та фотокомпозицій, а також наукових та публіцистичних робот. З 1997 р. — віце-президент Української академії мистецтв.
Шлях Сидоренка від реалізму до неоавангарду є репрезентативним вибухом творчості останнього покоління, яке жило за тоталітарного режиму. Його натхнення спонукає його ретельно вивчати теми, пов’язані з Часом, Пам'яттю та Історією. Він із художньою безрозсудністю занурюється в проблеми втрати та набуття пам’яті, аналізує спадщину посттоталітарної доктрини, співчуваючи складнощам індивідуальній ідентифікації тих, хто живе в сучасному світі, що стає дедалі складнішим.
*Для цілей цієї серії ми можемо продемонструвати художників, які народилися на офіційній території сучасної України, незалежно від геополітичної ситуації на момент їхнього народження.

F r a n ç a i s
Victor Sydorenko… est peintre, curateur, enseignant, créateur d'objets divers et de photomontages, mais également rédacteur scientifique et publicitaire. Depuis 1997, il est vice-président de l'Académie ukrainienne des arts.
Le parcours de Sydorenko du réalisme à la néo avant-garde est représentatif de l'explosion de créativité de la dernière génération à avoir vécu sous un régime totalitaire. Son inspiration le porte à scruter le Temps, la Mémoire et l'Histoire. Il plonge avec une artistique témérité dans les affres de la perte de mémoire, dissèque l'héritage de la doctrine post-totalitaire, toujours compatissant de l’élusive identification individuelle de ceux qui vivent dans un monde moderne de plus en plus complexe.


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #06
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-06_AT_2023-02-08
Title: Holland 2021
Artist: Artyom Tolstuhin
Born: Crimea; 1981*
City: Kharkiv

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Артем Толстухін… народився в Криму, де сонце, Чорне море та гори схиляли його до будь-якої форми пейзажного живопису. Додавши до цього притаманну йому нотку французького імпресіонізму, свободу, барвистість і особливі ритми, Артем виробив свою неповторну манеру на межі графіки, живопису та декору. Між уважними спостереженнями за пейзажами навколо він став і рідкісним фахівцем реставрації монументального живопису, а також одним із лідерів Спілки молодих художників Харкова.
*Для цілей цієї серії ми можемо продемонструвати художників, які народилися на офіційній території сучасної України, незалежно від геополітичної ситуації на момент їхнього народження.

F r a n ç a i s

Artyom Tolstuhin… est né en Crimée, un lieu où le soleil, la Mer noire et les montagnes le prédisposaient à toute forme de peinture de paysage. Ajoutez à cela une touche d'impressionnisme à la française pour la liberté, la couleur et les rythmes particuliers qui lui sont si chers, et Artyom a élaboré son approche unique, en marge du graphisme, de la peinture et de la décoration. Entre ses observations minutieuses de tout ce qui est organique autour de lui, il est également devenu un rare spécialiste de la restauration de peintures monumentales, ainsi que l'un des dirigeants de l'Union des jeunes artistes de Kharkov.
*Pour les besoins de cette série, nous pouvons présenter des artistes nés sur le territoire officiel de l'Ukraine moderne, quelle que soit la situation géopolitique au moment de leur naissance.


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #07
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-07_VZ_2023-02-15
Title: Breton Women on their Way to Mass,1921
Artist: Victor Zarubin
Life data: 1866-1928; Kharkiv, Russian Empire
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:
У к р а ї н с ь к а:
Віктор Зарубін… навчався живопису у Ж. Лефевра та Т. Робера-Флері в Парижі, де влаштував свою першу виставку в 1896 р. Потім він став учнем відомого українсько-російського живописця А. Куїнджі.
В.Зарубін - майстерний художник-пейзажист - відомий своїми величними зображеннями бретонських і норманнських сцен, часто оживлених невеликими фігурками місцевих жителів, які йдуть до церкви чи по своїм справам. Запам’ятовується також його продумана серія пейзажів українського села з білими хатами та трудящими селянами.
E n g l i s h
Victor Zarubin… had studied painting with J. Lefebvre and T. Robert-Fleury in Paris, where he held his first exhibition, in 1896. Then, he became an apprentice of the famous Ukrainian/Russian painter A.Kuindzhi.
Zarubin - the master landscape artist - is famous for his stately depictions of Breton and Norman scenes, often animated with small figurines of local inhabitants, on their way to church or other occupations. His elaborate series of landscapes of the Ukrainian countryside, with white huts and working peasants, are also memorable.
F r a n ç a i s
Victor Zarubin… a étudié la peinture avec J. Lefebvre et T. Robert-Fleury à Paris, où il tient sa première exposition, en 1896. Puis, il devient l'apprenti du célèbre peintre Ukrainien/Russe A.Kuindzhi.
Zarubin - le maître paysagiste - est célèbre pour ses majestueuses descriptions de scènes bretonnes et normandes, souvent animées de petites figurines des habitants du lieu, qui se rendent à l'église ou à d'autres occupations. Sa série élaborée de paysages de la campagne ukrainienne, avec des huttes blanches et des paysans au travail, est également mémorable.


Chronique artistes ukrainiens (UAC) #08
Un artiste chaque mercredi (Si Dieu le veut)
Organisée par Susanna Muradyan; Kiev Ukraine
Publiée, hébergée & co-gérée au Québec par Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-08_OT_2023-02-22
Titles: Eve, 2017 & Hiding Place, 2016
Artist: Olga Turetska
Born: 1984, Lviv

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Ольга Турецька… закінчила факультет художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Її роботи виконані переважно в техніці фьюзінг. Ольга брала участь у багатьох персональних та групових виставках в Україні та за кордоном, у США та Польщі. З часом і досвідом Ольга змогла створити власний бренд «Olga Glass».

F r a n ç a i s
Olga Turetska… est diplômée du département d'art du verre de l'Académie nationale des arts de Lviv. Ses œuvres sont réalisées principalement en utilisant la technique du fusing. Elle a participé à de multiples expositions personnelles et collectives en Ukraine et à l'étranger, aux États-Unis et en Pologne. Avec le temps et l'expérience, Olga est maintenant reconnue pour son style unique, le "Olga Glass".

... vide !