Actualités

LE SALON D’AUTOMNE

Ukrainian Art Chronicle #9 #10 #11 #12


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #09
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-09_KL_2023-03-01
Title: By paths
Artist: Konstantin Lizogub
Born: 1985, Kharkiv
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:
Костянтин Лизогуб… вивчав станковий живопис у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Його роботи вирізняються незвичайним поєднанням різних стилів, шкіл і технік. Його зміст багатий символізмом, алегоріями та філософією.
Картини Костянтина виглядають більше графічними, ніж живописними, частково завдяки його монохроматичності. Він дозволяє кольору поступитись на користь тонів і форм.

E n g l i s h

Konstantin Lizogub… studied easel painting at the Kharkiv State Academy of Design and Arts. His works are distinguished by unusual combinations of different styles, schools and techniques. His contents are rich in symbolism, allegories and philosophy.
Konstantin's paintings appear more graphic than pictorial, partly due to his monochromatic touch. He lets his colors fade in favor of tones and shapes.


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #10
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-10_EG_2023-03-08
Title: Blue Leopard and Fish, 2003
Artist: Evgeni Gordiets
Born: 1952, Makeevka, Donetsk region

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Євген Гордієць… — художник-сюрреаліст, відомий своїми пейзажами та натюрмортами. Його потойбічні твори приваблюють таємничим чином. Його палітра яскравих кольорів, відчуття глибокої перспективи та точно вивірени об'єкти створюють застиглу, нерухому гармонію.
Євген Гордієць закінчив Київський державний університет образотворчих мистецтв. Його картини знаходяться в багатьох державних і приватних колекціях по всьому світу. Одна з них була зображена на обкладинці каталогу Christie’s 1990 року.
Євген Гордієць проживає в США з 1991 року.

E n g l i s h

Evgeni Gordiets… is a surrealist painter, known for his landscape and still-life renderings. His otherworldly works are mysteriously inviting. His palette of bright colors, his sense of deep perspective, his precisely adjusted objects, all create a motionless harmony.
Evgeni Gordiets graduated from the Kiev State University of Fine Arts. His paintings are in many state and private collections throughout the world. One of them was displayed on the cover of Christie’s catalog of 1990.
Evgeni Gordiets has resided in the USA since 1991.


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #11
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-11_OG_2023-03-15
Title: "Styx"; oil on canvas; 100x120 cm
Artist: Olexii Gnievyshev
Born: Velika Bagachka, Ukraine (Poltava). 1991
Kyiv; Brühl, Germany

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:
Олексій Ґнєвишев - відносно молодий художник, який рано привернув увагу до себе як на батьківщині, так і за кордоном. Його перша персональна виставка відбулася, коли йому було 17 років.
«Я люблю реалістичний живопис. Об'єкти реальні, спосіб дивитися на них - абстрактний. Так розвиваються всі форми в світі».
Своїй реалістичній манері живопису Гнєвишев додав сучасну нотку. Насичені кольори, глибокий інтерес до людського тіла, зображення тварин і міфологічні теми безпомилково є фірмовим знаком його творчості.

E n g l i s h

Oleksii Gnievyshev… is a relatively young painter who attracted attention early in Ukraine as well as abroad. His first personal exhibition was held at age 17.
”I love realistic painting. The objects are real, the way to look at them is abstract. This is how all forms in the world develop”.
Gnievyshev added a modern touch to his realistic painting manner. Saturated colors, a keen interest in the human body, animal imagery and mythological themes make for his unmistakable trademark.


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #12
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-12_KP_2023-03-22
Title: Craftswoman
Artist: Katya Poltavskaya
Born: 1983, Starobeshevo, Donetsk region

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Катя Полтавська… має декілька дипломів: як фахівець з кераміки та реставратор монументального та станкового живопису. Довгий час вона займалася реставрацією ікон і церковних фресок.
Особисті картини та малюнки Каті найчастіше присвячуються жіночим образам. В останній серії малюнків задуманій після її евакуації з Харкова, вона звернулася до національного духу, віддавши шану гордим українським жінкам.
І дивно, що, будучи позбавленою звичного робочого середовища та інструментів, їй вдається драматично передати настрої та мотивацію своїх героїнь за допомогою найскромнішої комбінації інструментів: олівця та червоної ручки.

E n g l i s h

Katya Poltavskaya… has several strings to her bow, with diplomas from Art Institute in Ceramics and restoration of easels, monumental paintings, icons and church frescoes.
Katya's personal paintings and drawings are most often illuminated by images of women. In this running Series, conceived after her evacuation from Kharkiv, she appealed to the national spirit by paying homage to proud Ukrainian women.
And surprisingly, while being deprived of her usual work environment and tools, she manages to dramatically render her subjects' moods and motivations, through the humblest combination of tools: a pencil and a red pen.

... vide !